Confucius Institute Team | Webster University

Confucius Institute Team

Directors

Patty Li, Director

Liu, Qiang, Chinese Director

Staff

Courtney LeCompte, Department Associate

Chinese Teachers

Gao, Wenyan

Luo, Moyi

Zhao, Wei

Volunteers

Xu, Wenhua

Zuo, Yuqi

Zhang, Chun

Wang, Xuru