Confucius Institute Staff

Permanent Staff Members

William (Bill) Lynch, Interim Director

Dr. Ge Lisheng, Deputy Director

Fang Li, Program Director

Katherine Vandergriff, Department Associate

Visiting Professors

Zhu Rongjie (Gloria)

Zhang Jieyu (Chloe)

2016/2017 Volunteer Teachers

Zhang Qing (Clara)

Cao Yulei (Julie)

Gao Xu (Joyce)

Liao Dandan (Dandan)