Confucius Institute Team

Staff

Patty Li

Patty Li

Director

Courtney LeCompte

Courtney LeCompte

Coordinator

Instructors

Xiaohong Xiao

Xiaohong Xiao

Adjunct Faculty and Instructor

Yuhong Skelton

Yuhong Skelton

Part-time Instructor

Jinping Ma

Jinping Ma

Part-time Instructor